THIẾT KẾ TRANG TRẠI TRỒNG CÂY
DỰNG XÂY THÀNH CÔNG TỪ MẢNH ĐẤT

Trung tâm Hỗ trợ Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam - VSCEF

"Với đội ngũ kỹ sư giỏi và tận tâm
Chúng tôi hy vọng được cùng bạn
vươn tới thành công!"

cay-trong-cef
Mặc dù có một số sản phẩm sáng tạo mới trong thể loại này, nhưng trò chơi đánh bạc và trò chơi Book of Dead cổ điển với chủ đề Ai Cập được yêu thích nhất.

Về chúng tôi!

Trung tâm Hỗ trợ Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam được thành lập vào 03/12/2013 và có tên viết tắt VSCEF (gọi tắt là CEF). Trung tâm được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất bền vững và thương mại công bằng. Chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội, các nguồn hỗ trợ trong và ngoài nước để hỗ trợ thúc đẩy kết nối đa phương nhằm hình thành các mối liên kết bền vững, tạo chuỗi giá trị cho sản phẩm, và nâng cao giá trị sản phẩm, nông sản Việt, thương hiệu Việt.

Chúng tôi là ai?

Đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng nhà nông.

Nhiệm vụ là gi?

Tích hợp khoa học công nghệ vào nông nghiệp.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Nâng cao vai trò của nhà sản xuất trong chuỗi giá trị.

Cam kết của chúng tôi

Mang đến sự tin cậy và hài lòng cho khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn tiêu chuẩn
Truy xuất nguồn gốc
Nhận dạng thương hiệu
Hệ thống tự động

Quy trình của chúng tôi

Ghi nhận thông tin

Lấy thông tin đăng ký sản phẩm, thông tin đơn vị và các thông tin khác liên quan

Triển khai gói dịch vụ

Triển khai các phần công việc như trong kế hoạch đã được vạch ra với sự giám sát trực tiếp của đối tác

Sắp xếp lịch trình

Phân bổ thời gian lên kế hoạch,
sắp xếp các buổi gặp mặt trực tiếp để trao đổi xác nhận thông tin

Thanh lý và nghiệm thu

Bàn giao sản phẩm theo đúng
kế hoạch, tiêu chí sản phẩm dịch vụ đề ra ban đầu

Lên kế hoạch

Lên kế hoạch chi tiết triển khai
các hạng mục theo từng loại dịch vụ, trao đổi và xác nhận với đối tác

Đồng hành cùng phát triển

Đóng góp ý kiến, cung cấp các
thông tin mới nhất về tình hình
nông nghiệp nước nhà

Đối tác của chúng tôi

EnglishVietnamese