Một vài thông tin

VSCEF

Chúng tôi là

Đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng nhà nông.

Nhiệm vụ là

Tích hợp khoa học công nghệ vào nông nghiệp.

Tầm nhìn xa

Nâng cao vai trò của nhà sản xuất trong chuỗi giá trị.

Cam kết chính

Mang đến sự tin cậy và hài lòng cho khách hàng.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ
TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trung tâm Hỗ trợ Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam được thành lập vào 03/12/2013 và có tên viết tắt VSCEF (gọi tắt là CEF). Trung tâm được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất bền vững và thương mại công bằng. Chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội, các nguồn hỗ trợ trong và ngoài nước để hỗ trợ thúc đẩy kết nối đa phương nhằm hình thành các mối liên kết bền vững, tạo chuỗi giá trị cho sản phẩm, và nâng cao giá trị sản phẩm, nông sản Việt, thương hiệu Việt.

Chức năng và nhiệm vụ:

 • Hoạt động theo quyết định số 14/QĐ-2013/HHTT&DN vào ngày 03/06/2013 của Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam;
 • Nghiên cứu phát triển các hoạt động nông nghiệp cho trang trại và doanh nghiệp tại Việt Nam;
 • Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát triển trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp;
 • Tham gia và liên kết với các tổ chức và viện nghiên cứu nhằm đào tạo, huấn luyện nâng cao kiến thức, nhận thức cho trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp;
 • Tư vấn các lĩnh vực kết nối giao thương, quản trị và phát triển trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp;

 

Đối tác và mạng lưới:

 • Liên minh hợp tác xã Việt Nam, và các tỉnh thành (VCA)
 • Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam (IAS)
 • Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam (Sofri)
 • Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (NLU)
 • Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)
 • Trường Đào tạo Cán bộ quản lý nông nghiệp II (CMARD2)
 • Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX (SVCT)
 • Đại học Cần Thơ (CTU)
 • Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA)
 • Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT)
 • Hiệp hội Doanh nghiệp nhò và vừa Việt Nam (VinaSME)
 • Hội Doanh nhân trẻ (YBA)
 • Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS)
 • Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA)

352

Dự án

120+

Khách hàng

23

Tỉnh thành

6

Kinh nghiệm

EnglishVietnamese