TƯ VẤN CHỨNG NHẬN GLOBALG.A.P. LIÊN HIỆP HTX DV SX THANH LONG BÌNH THUẬN

Được sự tin tưởng của ông Trác Anh – Chủ tịch Liên hiệp HTX Dịch vụ Sản xuất Thanh long Bình Thuận, bắt đầu từ tháng 05 năm 2019 VSCEF đã tiến hành hướng dẫn đào tạo quy trình sản xuất, quản lý cho 5 ha thanh long theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P. làm mô hình mẫu cho các thành viên khác trong Liên Hiệp.

Trang trại thanh long thực hiện áp dụng tiêu chuẩn GlobalG.A.P.

Liên hiệp HTX Dịch vụ Sản xuất Thanh long Bình Thuận được thành lập năm 2015 với sứ mệnh nâng cao thương hiệu Thanh long Bình Thuận, mang trái Thanh long đến các thị trường khó tính.

Nhận thấy không thể áp dụng phương pháp canh tác cũ, chi phí đầu tư sản xuất cao nhưng không đảm bảo được chất lượng sản phẩm, nhiều lần thử nghiệm mẫu tại các hộ thành viên đều có dư lượng thuốc BVTV, Chủ tịch Liên hiệp đã quyết định phải áp dụng một tiêu chuẩn sản xuất để quản lý cũng như để có thể tạo ra các sản phẩm có chất lượng đồng đều.

Qua quá trình tìm hiểu và tham khảo ý kiến từ các HTX thành viên, ông đã chọn tiêu chuẩn GlobalG.A.P. để áp dụng và xây dựng trang trại gia đình làm mô hình.

VSCEF được ông tin tưởng lựa chọn là đơn vị hướng dẫn xây dựng mô hình, sau 4 tháng đồng hành cùng nhà vườn thiết lập, áp dụng, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, nhận thấy vườn đã đáp ứng các yêu cầu, VSCEF đã tiến hành mời chuyên gia GlobalG.A.P. đến đánh giá vào tháng 11 năm 2019.

Chuyên gia đánh giá GlobalG.A.P. tại vườn

Sau quá trình kiểm tra đánh giá, khắc phục một số điểm nhỏ, Trung tâm đánh giá đã tiến hành cấp giấy chứng nhận GlobalG.A.P. ver 5.2 cho vườn ông Trác Anh.

Chứng nhận GlobalG.A.P. vườn (ông) Trác Anh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese