ĐÁNH GIÁ RỦI RO LÀ GÌ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TRANG TRẠI CỦA BẠN? (Kỳ 1)

Đánh giá rủi ro là 1 bước quan trọng trong bảo vệ sản phẩm, người lao động và công việc kinh doanh của trang trại. Không thể mong đợi có thể loại bỏ tất cả mọi rủi ro nhưng bạn nên và cần bảo vệ sản phẩm và người lao động của mình càng “hợp lý so với thực tế” càng tốt.

Đánh giá mức độ rủi ro (Nguồn: longnguyencia.com)

Đánh giá rủi ro là gì?

Đánh giá rủi ro đơn giản là kiểm tra kỹ lưỡng những gì, trong công việc của bạn, có thể gây nguy hại cho sản phẩm, môi trường và người lao động, từ đó bạn có thể đánh giá được rằng bạn đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa đầy đủ hay chưa hoặc có phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tác hại hay không. Khi nghĩ đến đánh giá rủi ro, hãy nhớ:

  • Một mối nguy hiểm là bất kỳ điều gì có thể gây ra tác hại như hóa chất, điện, làm việc trên thang, v.v…,
  • Rủi ro là nguy cơ, cao hoặc thấp, mà những mối nguy hiểm này hoặc những mối nguy hiểm khác, cùng với một dấu hiệu về mức độ nghiêm trọng của tổn hại, có thể làm tổn hại ai đó.

Làm thế nào để Đánh giá Rủi ro trong Trang trại của bạn?

  • Bước 1: Xác định các mối nguy hiểm.
  • Bước 2: Quyết định xem ai/ cái gì có thể bị tổn hại và bị tổn hại như thế nào.
  • Bước 3: Đánh giá rủi ro và quyết định các biện pháp phòng ngừa.
  • Bước 4: Ghi chép lại kế hoạch/ kết quả làm việc và thực hiện chúng.
  • Bước 5: Xem xét các đánh giá và cập nhật nếu cần thiết.

Đừng quá phức tạp quá trình. Trong rất nhiều trang trại, rủi ro được biết đến và những biện pháp kiểm soát cần thiết được dễ dàng áp dụng.

(Còn tiếp…)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese