TIÊU CHUẨN

HACCP

HACCP NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay “hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”.

HACCP là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm.

Phân tích HACCP sẽ đưa ra danh mục những điểm kiểm soát trọng yếu CCPs cùng với những mục tiêu phòng ngừa, các thủ tục theo dõi, giám sát và những tác động điều chỉnh từng điểm kiểm soát trọng yếu. Các kết quả phân tích sẽ được lưu giữ để duy trì an toàn, chất lượng liên tục cho sản phẩm.

Phương pháp nghiên cứu HACCP phải thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào những thay đổi của quá trình chế biến. HACCP là một hệ thống có sơ sở khoa học và có tính logic hệ thống.  HACCP có thể thích nghi dễ dàng với sự thay đổi như những tiến bộ trong thiết kế thiết bị, quy trình chế biến hoặc những cải tiến kỹ thuật. Áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đã có và hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác.

7 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HACCP

HACCP là một cách tiếp cận có hệ thống để xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm dựa trên bảy nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy.
 • Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).
 • Nguyên tắc 3: Thiết lập giới hạn quan trọng.
 • Nguyên tắc 4: Thiết lập các thủ tục giám sát.
 • Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục.
 • Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục xác minh.
 • Nguyên tắc 7: Thiết lập lưu giữ hồ sơ và thủ tục giấy tờ

"Chúng tôi có tất cả các giải pháp giúp phát triển trang trại của bạn."

Thông tin liên hệ

Hãy để lại thông tin và thắc mắc của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lạc ngay sau khi nhận được thông tin!

  VỀ CHÚNG TÔI

  Địa chỉ

  24 Đặng Thai Mai, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Email

  dhthanh1@gmail.com
  thanhdhuy@cef.vn

  Số điện thoại

  (+84) 0917 56 50 52

  EnglishVietnamese