Đối tác - Khách hàng

HTX Thanh long Phú Thịnh
HTX Thanh long sạch Hòa Lê
Công ty TNHH nước ép Phúc Hà
Công ty CP Chứng nhận và Giám định IQC
Công ty CP Nông nghiệp CHM
HTX Thanh long Thuận Tiến
Liên hiệp HTX Thanh long Bình Thuận
HTX DV SX Thanh long Hàm Minh 30
Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
Hội quán Tôi yêu màu Tím
AmD Trà Vinh
Hội làm vườn Việt Nam
HTX DV SX Thanh long Hàm Kiệm
Công ty TNHH Thương mại Thịnh An
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II
Global Coffee Platform
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Liên minh HTX Việt Nam
Viện Cây ăn quả miền Nam
Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

Một số hoạt động của chúng tôi

Bảo vệ người tiêu dùng và hợp tác phát triển kinh tế trang trại (2014)
Giới thiệu các giải pháp KHKT ứng dụng cho sản xuất nông nghiệp (21/12/2015)
Tham dự ngày thành lập hiệp hội hữu cơ PGS (2018)
Tư vấn chứng nhận VietGAP tại HTX DV NN Hưng Tân (5/2018)
Tư vấn chứng nhận VietGAP tại HTX DV NN Bến Kè (5/2018)
Tham dự Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành Cà Phê (3/2019)
Đào tạo nhận thức GLOBALG.A.P tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp CHM (4/2019)
Đào tạo nhận thức VietGAP tại Liên hiệp HTX DV - SX Thanh Long Bình Thuận (5/2109)
Chuyên gia của Trung tâm tham gia Lớp Đào tạo chứng nhận ISO (6/2019)
Tập huấn TOT dự án GCP tại Tân Nghĩa – Di Linh (6/2019)
Chuyên gia trung tâm tham gia khóa đào tạo: Chuyên gia Tư vấn Nông Nghiệp Hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS (8/2019)
Tập huấn nhận thức về VietGAP tại HTX Nông nghiệp Long Hữu – Trà Vinh (9/2019)

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG
MẢNH ĐẤT CỦA BẠN

EnglishVietnamese