#vietGAP

Quy trinh kỹ thuật trồng cà chua trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CÀ CHUA TRÊN GIÁ THỂ TRONG NHÀ MÀNG ÁP DỤNG TƯỚI NHỎ GIỌT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP 1. Chuẩn bị nhà màng Nhà màng được thiết kế với hệ thống cửa áp mái cố định có rèm che, thông gió tự nhiên với chiều cao đến máng nước 4 m, …

Quy trinh kỹ thuật trồng cà chua trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP Read More »

Quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG DƯA LƯỚI TRÊN GIÁ THỂ TRONG NHÀ MÀNG ÁP DỤNG TƯỚI NHỎ GIỌT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP 1. Chuẩn bị nhà màng             Nhà màng được thiết kế với hệ thống cửa áp mái cố định có rèm che, thông gió tự nhiên với chiều cao đến máng nước 4 …

Quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP Read More »

Quy trình VietGAP

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN VietGAP (P1) Trung tâm Hỗ trợ Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất bền vững và thương mại công bằng. Trung tâm với …

Quy trình VietGAP Read More »

EnglishVietnamese