9 LOẠI TRÁI CÂY CỦA VIỆT NAM XUẤT KHẨU CHÍNH NGẠCH VÀO TRUNG QUỐC

Kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019, Việt Nam có 9 loại trái cây có thể xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc bao gồm Thanh long, xoài, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, mít, chôm chôm và măng cụt.

Gần 80% Thanh long Việt Nam được xuất sang thị trường Trung Quốc

Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn là thị trường số 1 của Nông sản Việt Nam, tuy nhiên kể từ năm 2019 Trung Quốc đã có những yêu cầu khắt khe hơn đối với Trái cây Việt Nam, những quy định về Truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng và mã cơ sở đóng gói sẽ được siết chặt.

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Xuất khẩu

407

439

460

623

827

1.073

1.489

1.839

2.461

3.502

3.810

Nhập khẩu

205

279

338

303

346

415

522

622

925

1.547

1.745

Cán cân XNK

202

160

122

319

481

658

967

1.217

1.536

1.955

2.065

Giá trị XNK Rau quả Việt Nam 2008 – 2018 (ĐVT: triệu USD) (Tham khảo Sở NNPTNT tỉnh Bình Thuận)

Hiện tại, các yêu cầu về Mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, Việt Nam hiện vẫn tự đánh giá, tuy nhiên, trong tương lai phía Trung Quốc sẽ dần nâng yêu cầu lên kèm theo các tiêu chuẩn, điều kiện và kiểm tra thực tế. Cục Bảo vệ thực vật đã có cảnh báo để tất cả các tỉnh có thể chủ động thực hiện.

Đã đến lúc người nông dân Việt Nam cần thay đổi phương thức canh tác và có hành động tích cực hơn trong việc nâng cao tiêu chuẩn sản xuất cho trang trại mình để có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese